Իրավապաշտպանը փորձում է վերականգնել իր խախտված իրավունքը