«Պետությունը չի պաշտպանում տուժողների և իրավահաջորդների իրավունքները» .Ասուլիս