Նույնիսկ ինքնասպանության դրթողները գոյություն չունեն